Multispectra 2019

Zaměření konference

Konference Multispectra je zaměřena na problematiku vědecko-technického využití RGB, LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer ve všech možných aplikačních oblastech od precizního zemědělství a biologii, až po kontrolu jakosti výrobních procesů nebo bezpečnostní techniky.

Tematické okruhy
 • Precizní zemědělství, radiometrická a multispektrální data v rostlinné produkci
 • Kontrola jakosti výrobních procesů, strojové vidění a videometrie
 • Metrologie LWIR, MWIR, SWIR, NIR a multispektrálních kamer
 • Využití kamer spolu s bezpilotními leteckými prostředky, ortofotogrammetrie, letecká termografie apod.
 • Rychloběžné snímání, aplikace vysokorychlostních kamer (RGB, MWIR apod.), rychloběžné snímání teplotního pole
 • Bezpečnostní a dohledové aplikace, záchrana osob
 • Lékařské, biologické a veterinární aplikace
 • Materiálové inženýrství, diagnostika vad materiálů, povrchů a tenkých vrstev

Hlavní partner ročníku 2019: W-Technika Group s.r.o.

Další spolupořadatelé
 • Workswell s.r.o.
 • Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
 • ČVUT v Praze
 • ČZU v Praze
Program:
 • Anna Korbářová, Jan Kovář - Moderní trendy v termografii. MWIR R&D termokamery pro vědecko-výzkumné aplikace
 • Tomáš Mazanec - Zastavíme čas - Současné možnosti snímání vysokorychlostními kamerami (Workshop)
 • Miroslav Kleinbauer, Jan Sova - NDVI a CWSI snímkování z dronů a jeho využití v precizním zemědělství
 • Jan Sova, Ladislav Kolařík, Milan Hofreiter - Rovnice termografie při bodovém odporovém svařování
 • a další...

Jazyk konference: čeština, slovenština, angličtina

V rámci konference přijímáme
 • Konferenční příspěvek (prezentace o délce 20 až 30 min)
 • Článek do recenzovaného časopisu Multispectra, který bude vydán zároveň jako sborník konference – vzor příspěvku pro MS Word
 • Poster (postery budou prezentovány během posterové sekce v odpolední části konference)

Příspěvky lze samozřejmě kombinovat. Ideální kombinací tak je zaslání prezentace a zároveň stejnojmenného příspěvku na konferenci. Případně posteru a příspěvku do časopisu.
Vložné: zdarma, registrovaní účastníci obdrží zdarma sborník
Program konference – bude stanoven v průběhu listopadu na základě přijatých konferenčních příspěvků a posterů

06.12.2019 v 10:00

Alternativní registrace na Eventbrite
Zpět